.

Uw privacy is in onze apotheek gewaarborgd. Alle apotheekmedewerkers hebben een beroepsgeheim, Uw dossier is alleen in te zien door u en de medewerkers van de apotheek. Wanneer u met een spoedrecept bij de dienstdoende apotheek komt, kan deze apotheek uw dossier raadplegen. Dit is nodig om een goede medicatiebewaking uit te voeren. Bij de inrichting van de apotheek hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met uw privacy.

De huidige privacywetgeving heeft betrekking op de verwerking van de persoonsgegevens in een medisch dossier. Als apotheek zijn wij namelijk verplicht om informatie op te slaan die van belang is voor uw behandeling. Uiteraard is dit medische dossier goed beveiligd en zijn er over de verwerking en verstrekking van deze gegevens veel richtlijnen opgesteld.