Bezorgservice

Apotheek Jager Bruining heeft het verstrekken van extra service aan haar patiënten hoog in het vaandel. Tot deze extra service behoort sinds jaren o.a. ook het bezorgen van medicijnen aan huis, ingeval de patiënt slecht ter been is of door andere omstandigheden het huis niet kan verlaten. Het gebeurt echter steeds vaker dat sommige van onze patiënten, die wel goed ter been zijn en/of waar geen absolute noodzaak tot bezorging aan huis bestaat, deze extra service van ons verlangt. De huidige situatie heeft echter het vervelende gevolg, dat onze bezorger vanwege de vele verzoeken vrijwel geen kans meer ziet om dagelijks alle medicijnen op tijd bij de patiënt af te leveren. Deze extra kosten komen voor rekening van de apotheek, terwijl wij steeds minder krijgen van zorgverzekeraars.

Daarom verzoeken wij u vriendelijk om, indien u wel in staat c.q. in de gelegenheid bent om uw medicijnen op te halen bij de apotheek, dit dan ook te doen om zodoende onze bezorg-service nu en in de toekomst te kunnen continueren.

Bent u niet goed ter been of is er een andere reden waarom u niet naar de apotheek kunt komen? Dan bestaat de mogelijkheid tot bezorging. Bel of mail hierover uw apotheek!

Wanneer wij uw recept na 16.00u hebben ontvangen, wordt deze pas op het volgende bezorgmoment bezorgd.

Bedankt voor uw medewerking.