.
Pharmacist

Poolse taal in onze apotheek

Zrozumienie informacji o lekach i komunikacja z pacjentem są dla naszej apteki bardzo ważne. Z tego powodu uprzejmie informujemy, iż w aptece Jager Bruining świadczymy usługi również w języku polskim w dniach od wtorku do soboty.